Rysowane wierszyki

Celem rysowanych wierszyków jest dostarczenie pomysłów zabaw osób dorosłych z  dziećmi. Rysowanie jest jedną z prostszych form zabawy.O materiał nietrudno. Jest nim papier i ołówek. Do rysunków dodajemy wierszyki. Połączenie rysunku i mowy podoba się dziecku, gdyż samo najczęściej  mówi, gdy maluje. W czasie tych zabaw pozwólmy dziecku współdziałać i uzupełniać ,wtedy będzie najszczęśliwsze. To […]

O rozwoju mowy dziecka

2-3 rok życia Słyszenie i rozumienie: rozróżnia przeciwieństwa (choć -stój, nie ma-jest); wykonuje bardziej złożone instrukcje (weź misia i chodź do mamy); wskazuje części ciała; Mowa: nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia (może przy tym popełniać błędy typu „ludź” zamiast „człowiek”); wymawia poprawnie coraz więcej głosek (wszystkie samogłoski oraz spółgłoski: m, n, b, p, d, […]

Kiedy dziecko powinno wymawiać głoskę ,,r”?

Głoska ,,r” pojawia się w mowie dziecka z reguły najpóźniej, często dopiero około szóstego roku życia. Zastępowanie jej kolejno przez ,,j” (np. rak – jak) lub przez ,,l” (lak) jest prawidłowością rozwojową. Poprawna wymowa tej głoski wymaga dość dużej siły i sprawności języka.                                                                                                               W stosunkowo łatwy sposób można pomóc  dziecku uniknąć tej wady wymowy. Pobaw […]

Propozycje ćwiczeń logopedycznych …

Mowa wpływa na rozwój dziecka. Daje możliwości komunikacji, jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala wyrażać swoje myśli, opinie i uczucia. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy edukacyjne oraz stosunki z innymi ludźmi. Okres przedszkolny to czas, w którym mowa rozwija się bardzo intensywnie. Regularne stosowanie proponowanych zabaw / ćwiczeń / logopedycznych przyczyni się do prawidłowego […]

Wiadomość od logopedy

Konsultacje telefoniczne dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną: Tel.606622354 Wtorek   godz. 15.00- 17.00 Czwartek godz. 15.00 -17.00