KADRA PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 2023/ 2024

W roku szkolnym 2023/2024 w skład kadry pedagogicznej przedszkola wchodzą: DYREKTOR PRZEDSZKOLA – mgr Ewa Brzozowska (nauczyciel dyplomowany) WICEDYREKTOR – mgr Edyta Krzysiek-Kacprzak (nauczyciel dyplomowany) GRUPA MISIE – 6-latki mgr Barbara Michniewicz- nauczyciel dyplomowany mgr Beata Dzierko – nauczyciel dyplomowany woźna wspomagająca pracę – Pani Renata Węsek GRUPA STOKROTKI – 6-latki lic. Aleksandra Wójcik- nauczyciel […]

UWAGA! PODWYŻKA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU OD 01 WRZEŚNIA 2023

UCHWAŁA NR LXXVI/597/2023 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 30 marca 2023 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki orazwysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć,a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez GminęMiasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych […]

DYŻUR LETNI 2023

aktualizacja z dnia 24.07.2023r. DRODZY RODZICE ZA ŻYWIENIE KWOTA 220,00 ZŁOTYCH (W TYTULE PODAJEMY IMIĘ I NAZWISKO  DZIECKA)       17 1240 3914 1111 0010 3679 1676 ZA POBYT KWOTA 114,00 ZŁOTYCH (W TYTULE PODAJEMY IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)        31 1240 3914 1111 0010 3679 1618 —————————————— Szanowni Rodzice/Opiekunowie Opieka w dyżurze letnim będzie odbywać się […]

DYŻUR LETNI 2023 składanie wniosków od 26.04.2023 do 19.05.2023

druk do pobrania: Zasady organizacji dyżuru letniego 2023 w przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miasto Świnoujście Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z […]

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

wejście do systemu poniżej https://swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 29/2023 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 12 stycznia 2023r. przedstawiamy Państwu harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których […]

DYŻUR LETNI 2023

Dyrektor Przedszkola przypomina, że z uwagi na zaplanowane prace remontowo-konserwacyjne, w lipcu 2023 nasze przedszkole nie będzie pełniło dyżuru letniego w tym czasie, o czym informowaliśmy Państwa w październiku 2022r. Obecnie trwają ustalenia co do miejsca placówki dyżurnej w miesiącu lipcu. Rodzice, którzy nie będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub innej formy opieki nad […]