O Nas

info BIP strona Miasta Świnoujście

Przedszkole Miejskie Nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu
ul. Monte Casino 24-25; 72-600 Świnoujście

drugie miejsce prowadzenia zajęć
ul. Narutowicza 10; 72-600 Świnoujście

tel.: (091) 327 47 80
e-mail: dziesiatka@fornet.com.pl
strona internetowa: www.dziesiatka.swi.pl

e-puap (adres skrzynki ESP): PM10-Swinoujscie

NIP: 855-15-77- 805
REGON: 320930903

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 6.30 – 16.30

Opłatę za PRZEDSZKOLE wpłacamy na konto bankowe
nr: 31 1240 3914 1111 0010 3679 1618
w Banku PKO S.A. I O/Świnoujście.

Opłatę za ŻYWIENIE wpłacamy na konto bankowe
nr : 17 1240 3914 1111 0010 3679 1676
w Banku PKO S.A. I O/Świnoujście.

Misja jednostki:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu dba o zapewnienie zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz opracowanymi procedurami wewnętrznymi. Zapewnienia skuteczność i efektywność działania, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej. Dba o zapewnienie ochrony zasobów, efektywność i skuteczność przepływu informacji. Zarządza ryzykiem oraz dba o przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.
Przedszkole Miejskie nr 10 ,,Kolorowy Świat” zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie, zdobywanie umiejętności i wiedzy oraz wspomaga przedszkolaki we wszechstronnym rozwoju. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo. Absolwenci przedszkola przygotowani są do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Jesteśmy po to aby:

 • Biorąc pod uwagę indywidualność każdego dziecka tworzyć warunki wspomagające jego wszechstronny rozwój, wyposażyć dzieci w umiejętność dbania o swoje zdrowie i higienę;
 • Zapewnić bezpieczeństwo i opiekę;
 • Wspólnie z rodzicami uczestniczyć w wychowaniu dzieci;
 • Zmierzać do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych: dom, przedszkole;
 • Wyposażyć dziecko w zachowania akceptowane społecznie i przydatne w dalszym życiu;
 • Nauczyć dziecko zachowań proekologicznych;
 • Spełniać dziecięce marzenia.

Tradycje naszego przedszkola:

 • Współpracujemy z różnymi instytucjami między innymi: LOP, MDK, PCK, szkołami, przedszkolami, lokalnymi mediami i stowarzyszeniami;
 • Dokumentujemy wydarzenia w Kronice;
 • Organizujemy spotkania z okazji różnych świąt: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, spotkanie przy choince…
 • Organizujemy bal karnawałowy i piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka;
 • Dajemy możliwość Rodzicom uczestniczenia w zajęciach otwartych, wspólnych zabawach;
 • Zaznajamiamy dzieci ze sztuką i kulturą;
 • Zapoznajemy dzieci z regionem nadmorskim,
 • Organizujemy spotkania integracyjne Rodziców i dzieci;
 • Uroczyście żegnamy dzieci z grup zerowych

Historia przedszkola

22 grudnia 1979 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Przedszkola Miejskiego Nr 10 przy ulicy Matejki 47. Wśród zaproszonych gości zaleźli się; Inspektor Oświaty i Wychowania Zenon Mroczkowski, wizytator M. Rogalska i J. Dobrzyńska, budowniczy, dyrektorzy świnoujskich przedszkoli.
Pierwszym dyrektorem przedszkola była Irena Traczyk. Według orzeczenia organizacyjnego przedszkole miało być placówką czterooddziałową. Wyż demograficzny sprawił, że w roku 1981 utworzono oddział piąty, a w 1985 szósty, tzw. filię przedszkola, która mieściła się przy ulicy Matejki 45. W 1989 roku liczba oddziałów zmniejszyła się do czterech, a od września 2004 roku jest ponownie sześć oddziałów. Wiąże się to ze zmianą siedziby placówki.
Przedszkole z dniem 01.09.2004 roku zostało przeniesione do nowej siedziby przy ulicy Monte Cassino 24-25, po zlikwidowanym Przedszkolu Komendy Portu Wojennego. 22.12.04 r. przedszkole obchodziło 25 lecie swojego istnienia. W ciągu tych 25 lat w przedszkolu pracowało 45 nauczycieli oraz 51 pracowników obsługi i administracji (włącznie z zatrudnionymi obecnie), a zarządzało nim w sumie czterech dyrektorów: Irena Traczyk, Lidia Sobczyk, Anna Dul i Ewa Brzozowska (pełniąca tą funkcję obecnie).

Nazwa przedszkola

Nasze przedszkole nosi nazwę „Kolorowy Świat”. Mamy swoje logo oraz piosenkę przedszkola pt. „KOLORY”:

Niebo kolor ma niebieski
a trawa zielony
Złote słońce, srebrny księżyc
czarny mają wrony
wszystko swoje ma kolory
chmury, ziemia, drzewa,
krowa co po łące chodzi
i ptak, który śpiewa:
la, la, la
kolory wszystko ma,
la, la, la
kolory mam i ja.
Wiosna z nami gra w zielone
lato w żółte słońce
jesień brązem nam maluje
liście spadające.
Zima w białym jest kolorze,
kiedy dużo śniegu.
Wiem już o tym
i nie muszę pytać się kolegów.
la, la, la
kolory wszystko ma,
la, la, la
kolory mam i ja.