Istotne informacje dla rodziców

Przedszkole Miejskie Nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu

ul. Monte Casino 24-25
72-600 Świnoujście

Drugie miejsce prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w roku szk. 2019/2020
ul. Narutowicza 10
72-600 Świnoujście

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 6.00 – 17.00

tel. 91 32 74780 + wewn.:  Dyrektor, Wicedyrektor, Samodzielny Referent, Księgowość przedszkola
e-mail: dziesiatka@fornet.com.pl

Opłatę za PRZEDSZKOLE wpłacamy na konto bankowe
nr: 31 1240 3914 1111 0010 3679 1618
w Banku PKO S.A. I O/Świnoujście. tytułem za (imię i nazwisko dziecka)

Opłatę za ŻYWIENIE wpłacamy na konto bankowe
nr : 17 1240 3914 1111 0010 3679 1676
w Banku PKO S.A. I O/Świnoujście. tytułem za (imię i nazwisko dziecka)