Wiadomość od logopedy

Konsultacje telefoniczne dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną:

Tel.606622354

Wtorek   godz. 15.00- 17.00

Czwartek godz. 15.00 -17.00

Elżbieta Łukomska