ZEBRANIE RADY RODZICÓW

UWAGA! 4 października 2023r. o godz. 17.00 w siedzibie przedszkola przy ul. Monte Cassino 24-25 odbędzie się zebranie wybranych rodziców do trójek grupowych. Serdecznie zapraszamy Przewodnicząca Rady Rodziców

UWAGA! PODWYŻKA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU OD 01 WRZEŚNIA 2023

UCHWAŁA NR LXXVI/597/2023 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 30 marca 2023 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki orazwysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć,a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez GminęMiasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych […]