DYŻUR LETNI 2024

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, poniżej przedstawiamy zaplanowaną organizację dyżuru letniego w 2024r. dla wszystkich przedszkoli miejskich z terenu Miasta Świnoujścia.

LIPIEC 2024

Lewobrzeże: dyżur pełnić będą:

  • Przedszkole Miejskie nr 10 ,,Kolorowy Świat” ul. Monte Cassino 24-25 oraz oddział przedszkola w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 (oddział zamiejscowy przedszkola) –  łącznie 9 oddziałów, 225 miejsc;
  •  Przedszkole Miejskie nr 3 ,,Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5 oraz oddział przedszkola w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki 11 – łącznie 8 oddziałów, 200 miejsc;
  • Przedszkole Miejskie nr 5 ,,Bajka” z oddziałami integracyjnymi, ul. Witosa 7 – 4 oddziały, 100 miejsc

Prawobrzeże:

  • Przedszkole Miejskie nr 7 w Przytorze, ul. Sąsiedzka 13a – 2 oddziały – 50 miejsc

        Łącznie 575 miejsc na miesiąc lipiec 2024.

SIERPIEŃ 2024

Lewobrzeże: dyżur pełnić będą:

  •  Przedszkole Miejskie nr 1 ,,Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13 – 7 oddziałów, 175 miejsc;
  • Przedszkole Miejskie nr 11 z oddziałami integracyjnymi ,,Tęcza”, ul. Bydgoska 15 – 8 oddziałów, 200 miejsc

Prawobrzeże:

  • Przedszkole Miejskie nr 9 ,,Fantazja” ul. Sosnowa 16 – 5 oddziałów – 125 miejsc

Pracujący rodzice mają możliwość takiego zaplanowania swoich urlopów, by kilkutygodniowa przerwa w funkcjonowaniu przedszkola była w tych planach uwzględniona – dlatego jest ogłaszana z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W opinii MEiN dzieci – także w przedszkolu – powinny mieć wakacje. Powinny mieć prawo do odpoczynku od codziennej rutyny, do czasu spędzanego poza placówką przedszkolną.

Z uwagi na powyższe, prośba do Rodziców/Opiekunów dzieci uczęszczających do naszego przedszkola o zabezpieczenie opieki nad dzieckiem we własnym zakresie w miesiącu sierpniu lub, jeśli jest to niemożliwe i konieczne – skorzystanie z innej placówki dyżurnej na terenie miasta, którą do pełnienia opieki wyznaczy Gmina.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i formy rekrutacji otrzymacie Państwo w późniejszym czasie, po zatwierdzeniu w/w szczegółów zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujścia.

Ewa Brzozowska