Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – miesiąc kwiecień

poznanie tradycji malowania jaj; doskonalenie motoryki małej; porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy; poznanie Polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych; doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej; doskonalenie umiejętności szeregowania; doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania roślin rosnących na polu; rozszerzanie słownika dziecka; doskonalenie umiejętności opisu; poznanie nazw i działań maszyn rolniczych; poszerzenie wiedzy na temat produktów […]