Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – miesiąc kwiecień

 • poznanie tradycji malowania jaj;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • poznanie Polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;
 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
 • doskonalenie umiejętności szeregowania;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania roślin rosnących na polu;
 • rozszerzanie słownika dziecka;
 • doskonalenie umiejętności opisu;
 • poznanie nazw i działań maszyn rolniczych;
 • poszerzenie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • kształtowanie właściwych nawyków, dotyczących środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregowania śmieci;
 • wdrażanie do ochrony środowiska;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • doskonalenie pojęć matematycznych ( pojęcie objętości);
 • rozwijanie umiejętności plastycznych, obserwacji, wyciągania wniosków

Aleksandra Olszewska