Zmierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze „Plac zabaw”.

Tematy kompleksowe:

 1. Tajemnice książek.
 2. W krainie muzyki.
 3. Wrażenia i uczucia.
 4. Święto mamy i taty.

Zmierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze: Maj

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie poszanowania dla książek;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • doskonalenie uważnego słuchania;
 • poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty);
 • doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów);
 • zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych;
 • doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych;
 • doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;
 • utrwalenie aspektu porządkowego liczb;
 • utrwalenie nazw emocji;
 • doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania grafomotoryczne;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób;
 • rozwijanie inteligencji językowej – umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych i podawania ich nazw;
 • rozwijanie empatii;
 • doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • poszerzanie wiadomości na temat zawodów:  
 • uwrażliwianie na potrzeby i emocje innych;
 • doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się na temat własnej rodziny, argumentacji;
 • uwrażliwienie na los innych;
 • zaznajomienie z terminem „adopcja”;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania;
Magdalena Mielczarek