Zestaw ćwiczeń z terapii pedagogicznej od Pani Tereski dla 5-latków

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Ćwiczenia systemu percepcji słuchowej:

 • Prosimy: powiedz jeden wyraz z tego zdania „Dom jest duży.”, „Kot ma długi ogon.”, „Pies szczeka.”, „Mama gotuje obiad.” itp.
 • Mówimy zdanie składające się z dwóch i więcej słów. Następnie prosimy dziecko, aby powtórzyło je kilka razy. Po chwili pytamy: jakie słowo słychać na początku zdania, jakie w środku i na końcu?
 • Podajemy instrukcję: słuchaj uważnie i policz ile słyszysz wyrazów w tym zdaniu: „Dzieci piszą., Dzieci starannie piszą., Dzieci starannie piszą zadanie domowe.”.
 • Wypowiadamy znane dziecku słowo z podziałem na sylaby, robiąc długie pauzy. W czasie tych pauz dziecko wykonuje jakąś czynność, np. klaśnięcie w dłonie. Następnie prosimy, aby odgadło jaki to jest wyraz. Jeśli dziecko nie potrafi tego zrobić, powtarzamy wyraz robiąc mniejsze przerwy między wypowiadanymi sylabami. Potem prosimy dziecko aby to ono dzieliło słowo a my klaszczemy w dłonie miedzy sylabami.
 • Pokazując dziecku różne przedmioty w pokoju, kuchni, wypowiadaj pierwszą sylabę słowa, poproś, żeby dziecko je kończyło, np. sto…. lik, sza…fa, ku…chenka, itd.
 •  Podajemy pierwszą sylabę, a dziecko ma narysować przedmiot rozpoczynający się na taką sylabę.
 • Prosimy aby dziecko pokazało w pokoju, kuchni wszystkie przedmioty na określoną głoskę, np. k, p, o, itd.
 • Wypowiadany wyraz, a dziecko wypowiada wyraz zaczynający się ostatnią głoską naszego wyrazu, np.: kottraktor-rak-kogut-tata, itd.
 • Konkurs KTO WIĘCEJ – wymieni zwierząt na głoskę „K”, „M”, imion na „A”, „P” itd.
 • Zabawa CZY JEST? Słodycz na głoskę „W”, imię na głoskę „Ż”, miasto na głoskę „O”, zabawka na głoskę „K”, itd.
 • Zabawa ROBOTY – dziecko i rodzic zamieniają się w roboty i mówią do siebie jak one, czyli głoskując. Co robot powiedział? O-k-o, n-o-g-a, b-u-t-y, na zmianę rodzic i dziecko. Zrób, co robot każe! P-o-d-a-j     m-i     ł-y-ż-k-ę, itd.
 • Zabawa STOPER – w pomieszczeniu chowamy, tak żeby dziecko nie widziało zegarek/stoper/coś co wydaje dźwięk. Dziecko kierując się słuchem stara się go odnaleźć. Potem to dziecko chowa stoper, a szuka rodzic.
 • Zabawa POGOŃ ZA DZWONKIEM – dziecku zawiązujemy oczy, rodzic dzwoni dzwonkiem i się przemieszcza wolno po mieszkaniu dziecko ma za nim podążać.
Aleksandra Olszewska