Żelazne reguły wychowawcze dla rodziców

Nigdy przy dzieciach nie kłóćcie się. Jeżeli zaistnieją nieporozumienia, załatwiajcie to między sobą, bez świadków.
Nigdy przy dzieciach nie róbcie wymówek i nie sprzeczajcie się, zwłaszcza na ich temat.
Nigdy nie pozwalajcie dzieciom na rzeczy zabronione przez drugie z rodziców.
Nigdy nie zwierzajcie się dziecku z wzajemnych żalów.
Nigdy w obecności dzieci nie wypominajcie sobie wad ani przewinień.
Nigdy nie podważajcie szacunku ani nie osłabiajcie miłości dziecka do drugiego z rodziców.
Nigdy nie mówcie dziecku: “Tylko nie mów tego mamie”, albo “Nic nie powiedz ojcu”.
Nigdy nie mówcie dziecku: “Powiem tatusiowi, jaki byłeś dziś niegrzeczny”.
Nigdy nie strasz dziecka ojcem, mamą! Jak może wtedy kochać i mieć zaufanie?
Nigdy nie wydawajcie dzieciom nieprzemyślanych poleceń. Nie wolno ich też co chwila zmieniać, aby dziecko nie spostrzegło, że nakazy i zakazy zależą  wyłącznie od chwilowych humorów czy nastrojów.
Nigdy nie wyróżniajcie żadnych z dzieci, lecz wszystkie traktujcie sprawiedliwie.
Nigdy nie bądźcie rodzicami, którzy wszystko wykonują za dzieci, ale stawiajcie im słuszne wymagania i powoli wdrażajcie do samodzielnej pracy.GRAŻYNA DOBOSZ