Zamierzenia wychowaczo-dydaktyczno-opiekuńcze na miesiąc kwiecień

rozwijanie mowy, poznawanie nazw ptaków, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, układadanie działań do podanych zadań, rozwijanie sprawności manualnej, budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu, zapoznanie z wyglądem szpaka, utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi.

2.04 czwartek zadania dla dzieci

słuchanie opowiadania pt. „Gdzie budować gniazda”

edf

rozmowa na temat opowiadania: Które ptaki rozmawiały o gniazdach?, jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?, jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?, co powiedział wróbel na temat gniazd?,z czego ptaki robią gniazda?

karta pracy cz.3 str. 62

oglądanie filmu pt. ” Wywiad z bocianem”

edf
edf

edh

Lidia Sobczyk