zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na okres od 8.04 do 10.04

poznawanie zwyczajów wielkanocnych, rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy, dzielenie wyrazów na głoski, poznanie litery F, f, przeliczanie i dodawanie w zakresie 10

środa ( 8.04) „GIPSOWE PISANKI”

1.Słuchanie opow. pt. ” Gipsowe pisanki”

edf
edf

rozmowa na temat treści opowiadania: gdzie rodzina Olka i Ady spędziła Wielkanoc? ,co się stało dziadkowi?, jakie zadania mieli do wykonania podczas przygotowań do świąt Olek i Ada, rodzice, dziadkowie?, czym babcia ozdobiła stół?, jakie rady się dawał dziadek?, czy tata i mama wywiązali się z zadań?, co według dziadka jest najważniejsze?.

Poznanie litery F, f – wykonanie zadań według zdjęcia

edf
edf

zabawa z wykorzystaniem tekstu rymowanki : jajeczko, jajeczko jesteś pisaneczką – dziecko wypowiada rymowankę, dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z odpowiednimi ruchami , ja- przysiad, je- wyprost, czko- przysiad ( naprzemiennie).

Lidia Sobczyk