Założenia dydaktyczno-wychowawcze (październik)

dziecko:

-nazywa wskazane warzywa

-odpowiada na pytania

-reaguje na polecenia

-bawi się zgodnie z innymi

-porządkuje sale po skończonej zabawie

-wykonuje polecenia

-rozpoznaje  kolory; czerwony, niebieski, żółty

– przestrzega zasad bezpieczeństwa

– nazywa części ciała lisa

-posługuje się umiarkowanym głosem

-jest śmiałe w demonstrowaniu czynności

-współdziała w czasie pracy zespołowej

-klasyfikuje owoce wg rodzaju

-maszeruje rytmicznie po kole

-układa w całość obrazek ze zwierzątkiem

-potrafi wypowiedzieć się nt.  zwyczajów jesiennych zwierząt leśnych

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

rozpozna i nazwie niektóre ptaki polskie

-odgaduje proste zagadki

-jest bystrym obserwatorem

-rzuca woreczkiem do celu

Małgorzata Mrówczyńska