Zajęcia opiekuńcze – dziecięca matematyka – przeliczanie.

Kształtowanie pojęć matematycznych – dodaj, odejmij na podstawie zadań słownych, przelicz ile zostało.

Magdalena Mielczarek