Zabawy ćwiczące paluszki

Motoryka to ogólna sprawność fizyczna i ruchowa człowieka, jego zdolność do wykonywania działań związanych z ruchem. Motoryka mała odnosi się do sprawności dłoni i palców, a motoryka duża do sprawności fizycznej całego ciała. Motoryka mała odnosi się do ruchów dłoni i palców, czyli ruchów o mniejszym zakresie, które wymagają skupienia, koncentracji i precyzji. Motoryka mała to pisanie, rysowanie, rzeźbienie, lepienie z plasteliny, zawiązywanie butów, chwytanie przedmiotów, zapinanie guzików. Dzieci motorykę tak dużą, jak i małą, ćwiczą i udoskonalają od dnia narodzin. Rozwój motoryki, zarówno dużej, jak i małej, jest bardzo istotny dla prawidłowej sprawności fizycznej, ale i codziennego funkcjonowania.   

Zestaw zabaw ćwiczących paluszki  Pobierz 

Zabawy usprawniające dłoń  Pobierz

GRAŻYNA DOBOSZ