Temat tygodnia ” Moja miejscowość, mój region”

TEMAT DNIA ” MAŁE MIASTECZKO” poniedziałek ( 27.04)

Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających miejscowość, w której mieszka dziecko.

Słuchanie wiersza pt. ” Małe miasteczko” .

dav

Rozmowa na temat wiersza: jak wygląda małe miasteczko? , jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?

Zapraszamy jednego z rodziców na spacer po naszym miasteczku w celu :

oglądanie i porównywanie budynków mieszkalnych,

zwracanie uwagi na budownictwo jedno- i wielorodzinne

zachęcanie do obserwacji zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy,

poznawanie nazw mijanych ulic

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów drogowych.

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Naklejanie w ramce widokówki, zdjęcia, albo rysowanie ważnego miejsca ze swojej miejscowości. Rysowanie po śladzie bez odrywania kredki od kartki. Karta pracy, cz.4, s.20

Lidia Sobczyk