Temat dnia ” Wisła, Syrenka” wtorek 5.05

Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek i Ada, mama i tata z rodzicami mamy. Oglądanie warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki. Karta pracy , cz. 4, s. 30-31.

Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. Pomoce – butelki plastikowe o pojemności 0,5 litra, 1 litra, 1,5 litra, puste różne butelki, kubek.

Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pyta dziecko : ile wody jest w butelce – dużo, mało?. Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej wody, a w której najmniej.

Ustawianie butelki według ilości zawartego w nich płynu- od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą ilością.

Dziecko dmucha w kolejne odkręcone butelki, porównuje dźwięki wydawane przez nie.

Zapoznanie z miarą płynów – rodzic pokazuje butelki – o,5 l, 1 l, 1,5 l. Mówi dziecku, że miarą pojemności płynów jest 1 l, – o,5 l, to jest połowa1 l, a 1,5 l- to jeszcze połowa litra. Sprawdzanie ilości wody w dwóch różnych butelkach ( Jena niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary. Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy, ile kubków wody było w jednej , a ile w drugiej butelce. Określa, gdzie wody było więcej ( było tyle samo).

Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach. Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu, a w której się zmieści go najmniej. Czytanie z rodzicem lub samodzielnie pojemności butelek. Rysowanie szlaczków po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorowanie butelki, rysowanie je po śladzie, a potem samodzielnie według wzoru. Karta pracy, cz.4 s. 32-33

Praca plastyczna ” Nasze godło” – czerwona farba, nożyczki, wycinanie z karty godła i pomalowanie go na czerwono, tak aby kształt orła został biały. Karta z wyprawki nr. 22

Życzę miłej pracy w atmosferze domowej.

Lidia Sobczyk