Temat dnia ” Tyle stóp, tyle kroków” środa 15.04

Ćwiczenia ortofoniczne „Co słychać na wsi?” – nazywanie czynności wykonywanych przez zwierzęta:

kura- ko -ko, kaczka – kwa, kwa, gęś – gę, krowa – muu – muu, świnia – kwi, kwi, indyk – gul, gul, kot – miau, miau, pies – hau, hau, koza, – mee, mee, kogut – kukuryku, kukuryku , koń – iha ha, iha ha – powtarzanie z dziećmi głosów wyżej wymienionych zwierząt.

Zabawa ” Długi – krótki” – spróbujemy zmierzyć pokój, czym możemy zmierzyć ( podpowiedź) krokami, pokazanie dziecku jak można mierzyć krokami, rodzic mierzy, dziecko liczy kroki ( np. 11 kroków) , to samo wykonuje dziecko , rodzic liczy kroki ( 15 kroków) . Dziecko musi zauważyć różnicę długości kroku.

Mierzenie długości parapetu- rozmowa z rodzicem, czy można zmierzyć długość parapetu stopami , mierzenie stopami nie wchodzi w rachubę bo trudno wejść na parapet i mierzyć stopami. Propozycja mierzenia długości kredkami ( 8 kredek). Poznanie narzędzi pomiaru długości np. miarka krawiecka, linijka, miarka stolarska ( pokazanie na każdym narzędziu cyfr i kresek). Próby mierzenia np. stołu miarką krawiecką, lub linijką. Odczytywanie długości wspólnie z rodzicem.

Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się jak to sprawdzić. Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego kurczęcia , licząc od prawej strony . k.p. cz. 4 s. 7

Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam i ich dzieci. Czytanie całościowe nzaw zwierząt przedstawionych na zdjęciach ( 5-latki) lub samodzielnie( 6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach.

Lidia Sobczyk