TEMAT DNIA ” NA ZAWSZE ZAPAMIĘTASZ” ŚRODA 10.06

Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie kolorowania kredek według wzoru ( rytmu) z poprzedniej karty. Karta pracy, cz.4, s.75

Zabawa ” Wakacje” – dla dziecka: kartka, kredki – rysowanie w prawym górnym rogu słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem zdania ” Wakacje muszą być słoneczne”. Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie zdania ” Wakacje muszą być pachnące”. Rysowanie w lewym górnym rogu kartki lodów i wypowiadanie zdania ” Wakacje muszą być słodkie”. Rysowanie w ostatnim , pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania ” Wakacje muszą być tajemnicze”. Określanie, który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach.

Zabawa ruchowa

Rysowanie tego, co podobało się w przedszkolu. Wskazywanie obrazków zgodnie z kolejnością pór roku. Karta pracy, cz.4 ,s. 76 .

Czytanie tekstu z rodzicem lub samodzielnie. Rozmowa na temat tego, co dzieci poznały w przedszkolu. Rysowanie słoneczek po śladach. Kolorowanie rysunków. Karta pracy, cz. 4, s.77.

Ćwiczenia w czytaniu. Dziecko czyta samodzielnie lub z pomocą rodzica.Karta pracy” Litery i liczby” ,cz.2, s. 80

Milej pracy.

Lidia Sobczyk