Tak pracują dzielne Żabki

Dziękuje za zdjęcia 🙂

Bianeczka zrobiła piękne, wiosenne drzewko !

Filipek wycina i układa obrazki 🙂

Kamilek rządzi w kuchni

Łukasz ugasił pożar 🙂

Wiktorek również pięknie pracuje w kartach pracy.

Aleksandra Otkała