Propozycja zadań 04.06 PRAWA DZIECKA

Dzień dobry. Dzisiaj przypominamy prawa dziecka, ale też poznamy obowiązki dzieci (zgodne z wiekiem).

Ale tradycyjnie budzimy się ćwiczeniami gimnastycznymi zapraszamy.

„UNICEF” – prosimy zapoznać dzieci z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami wspierania tej organizacji. Rodzic pyta dzieci: Co przedstawiono na logotypie? Czy wiecie, do jakiej organizacji należy to logo? Czym zajmuje się UNICEF? Rodzic opowiada dziecku o działalności UNICEF-u. Następnie przechodzi do rozmowy o prawach i obowiązkach.

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej – UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. Głównym zadaniem organizacji jest pomaganie dzieciom w takich zakresach jak: żywność, ochrona zdrowia, ochrona przed przemocą oraz pomoc w edukacji. Obecnie organizacja ma zasięg globalny, czyli działa na całym świecie.

Znak składa się z trzech elementów. Jednym z nich jest zarysowany kontur kuli ziemskiej z kilkoma równoleżnikami i południkami. Ziemia stanowi tło do dwóch postaci: dziecka i dorosłego człowieka. Pozycja ludzi na tym znaku jest następująca: dorosły trzyma w rękach dziecko i trochę je podnosi. Postacie zwrócone są do siebie twarzami. Trzecim elementem są dwie gałązki drzewa laurowego okalające od spodu całe logo.

PRAWA DZIECKA .

Rodzic pyta: Co to są prawa?

Czym różnią się prawa od obowiązków?

Czy dzieci też mają obowiązki?

Jakie mają prawa?

Obowiązki.

„Co to za prawo?” – kalambury. Dziecko pokazuje ruchem, gestem wylosowane prawo, rodzic próbuje zgadnąć, co zobaczył i zamiana rodzic pokazuje a dziecko odgaduje.

„Zabawa z piłką” – kończenie słów. Rodzic rzuca do dziecka piłkę i mówi: Mam prawo do, Nie mam prawa do i prosi o skończenie zdania.

Piosenka”Głowa, ramiona, kolana, pięty.

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

Słowa na które dziecko zawsze czeka.

Zadania dla dzieci.

Pozdrawiamy i dziękujemy. Panie z grupy Pingwinki, Jagódki i Rybki

Magdalena Mielczarek