Propozycja zadań 02.06 Jesteśmy dziećmi.

Dzień dobry! Zapraszamy na propozycje zadań. Celem dzisiejszych zadań jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się, uwrażliwienie na innych; doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat.

Na początek dnia zapraszamy na rozgrzewkę i przywitanie.

„Inni, a jednak tacy sami” – eksperyment z jajkami. Rodzic przynosi dwa kurze jajka o różnych kolorach skorupki. Pyta dziecko: Co kryje się w jajku? Czy mimo różnego wyglądu zewnętrznego w środku jajka są podobne? Dziecko wypowiada się na te tematy. Rodzic i dziecko rozbijają jajka – odkrywają, że każde w środku ma to samo: białko i żółtko. Rodzic odnosi to do wyglądu zewnętrznego ludzi – mimo różnic w wyglądzie wszystkie dzieci są podobne.

„Co mam podobnego?” – rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi na świecie, szukanie podobieństw w wyglądzie zewnętrznym, wypowiadanie się na dany temat.

„Różnice” – zabawa z piłką, szukanie wyrazów przeciwstawnych. Dziecko siada lub stoi przed rodzicem. Rodzic rzuca piłkę do dziecka i prosi o podanie przeciwieństwa do słowa, które wypowie, np. wysoki – niski, młody – stary, mały – duży, chudy – gruby. Następnie dziecko przejmuje piłkę i wymyśla własne przymiotniki na określenie cech zewnętrznych człowieka.

„Jaki jestem?” – dziecko opisuje samo siebie. Podaje kolor włosów, oczów, kolor skóry, określa budowę ciała, wysokość. Opisuje w co jest ubrane. Wykonanie swojego portretu.

„Sny są różne” – zabawa muzyczna. Dzieci przedstawiają za pomocą ekspresji ruchowej i mimiki emocje i nastrój kojarzące się z muzyką raz durową (coś wesołego), raz molową (coś smutnego).

Taniec z szablami.
Sonata Księżycowa

„Ja w przyszłości” – Rodzice z dziećmi rozmawiają o tym, kim chcą zostać w przyszłości.

Wykonie pracy plastycznej „Ja w przyszłości”. Dziecko rysuje siebie w zawodzie, który chciałoby wykonywać w przyszłości. Technika pracy dowolna – może być wykonana kredkami, farbami lub utworzony kolaż z wycinków z gazet.

Zadania dla dzieci.

Życzymy udanego i miłego dnia.

Magdalena Mielczarek