Marzanna w wykonaniu dzieci

Uciekaj Marzanno za góry za lasy, my już czekamy na wiosenne czasy.

Małgorzata Mrówczyńska