Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 „KOLOROWY ŚWIAT” W ŚWINOUJŚCIU
               „NAJPIĘKNIEJSZA MARZANNA”


 Cele konkursu

-Wykonanie kukły „Marzanny” symbolizującej odchodzącą zimę.

-Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
-Stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko-rodzic .

 Zasady uczestnictwa
-Udział biorą wszystkie chętne dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

– Dzieci wykonują kukłę z rodzicami w domu.
-Kukła powinna być wykonana z materiałów ekologicznych (słoma, siano, elementy drewniane, bibuła, papier itp.).
 Czas trwania konkursu
-Wykonaną Marzannę należy dostarczyć między do 15 marca 2022 roku do nauczycieli poszczególnych grup.

– Nauczyciele poszczególnych grup wysyłają zdjęcie Marzanny oraz dostarczają podpisane zgodny na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz na publikację zdjęcia pracy dziecka do dnia 16 marca 2022 roku.
-Dzieci poszczególnych grup biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone słodkim upominkiem dnia 18 marca 2022 roku.
Pożegnanie zimy – powitanie wiosny
W dniu 21 marca 2018 roku odbędzie się uroczysty przemarsz z konkursowymi Marzannami ulicami  naszej miejscowości w poszczególnych grupach.
organizatorzy: Małgorzata Mrówczyńska, Aleksandra Kucharczyk – wychowawcy grupy „Kropki”

Małgorzata Mrówczyńska