Apel twojego dziecka

Szanuj mnie, żebym szanował innych
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać
Słuchaj, żebym umiał słuchać
Nie bij, żebym nie bił
Nie poniżaj, żebym nie poniżał
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać
Nie wyśmiewaj!
Nie obrażaj!
Nie lekceważ!
Kochaj mnie, żebym umiał kochać
Uczę się przecież życia od Ciebie!

GRAŻYNA DOBOSZ