Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • zapoznanie z wyglądem własnej sali i imionami dzieci;
 • poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania;
 • zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk;
 • nawiązywanie bliskiego kontaktu z nauczycielem;
 • kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek, wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce;
 • zdobywanie nowych  doświadczeń plastycznych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie pamięci i uwagi podczas nauki wiersza na pamięć;
 • wdrażanie do wyraźnej, zrozumiałej wypowiedzi;
 • zachęcanie do obserwowania liści i dostrzegania różnic w ich kształcie, barwie, próby klasyfikowania ze względu na jedną cechę wspólną np. kolor liści;
 • eksperymentowanie materiałem przyrodniczym, porównywanie liści drzew liściastych i liści drzew iglastych;
Barbara Michniewicz