Zamierzenia na miesiąc maj 2020r

Zamierzenia na miesiąc maj:

Krąg tematyczny: Wiosenna łąka.

Zamierzone efekty:

1. Poznanie nazw i wyglądu wybranych mieszkańców łąki.

2. Doskonalenie poprzez ćwiczenia ortofoniczne aparatu mowy.

3. Wyrabianie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi, określania położenia przedmiotów.

4. Kształtowanie umiejętności muzycznych: poszerzanie doświadczeń  muzycznych w zakresie tworzenia muzyki, samodzielnie śpiewa piosenki.

5. Poszerzanie doświadczeń plastycznych- posługuję się narzędziem malarskim. Formuje z plasteliny.

Krąg tematyczny: Poznajemy zawody.

Zamierzone efekty:

1. Poszerzanie wiadomości  na temat wybranych zawodów.

2. Rozwijanie kompetencji plastycznych  – manipulowania i układania z mozaiki.

3. Rozwijanie zainteresowań sklepami różnego rodzaju.

4. Nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, segregowania i porównywania.

5. Utrwalenie swojego imienia i nazwiska.

6. Poszerzanie doświadczeń muzycznych podczas improwizacji przy muzyce i inwencji twórczej.

Krąg tematyczny: Moi rodzice.

Zamierzone efekty:

1. Poznanie pojęcia ,,rodzina”. Wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny.

2. Budzenie i rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny

3. Kształtowanie umiejętności segregowania wg. kolorów.

4. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych- zachęcanie do rysowania postaci.

5. Rozwijanie zainteresowań muzyką rozwijanie zdolności muzycznych i wokalnych

Krąg tematyczny: Święto dzieci.

Zamierzone efekty:

1. Rozpoznaje i nazywa uczucia.

2. Maszeruje rytmicznie, improwizuje ruchem słuchając muzyki

3. Wyrabianie umiejętności układania rytmu z klocków.

4. Kształtowanie umiejętności muzycznych: reaguje na sygnał dźwiękowy.

5. Poszerzanie doświadczeń plastycznych: wybiera do kolorowania różne kolory kredek

Piosenka

TRA , LA ,LA DLA MAMY
I. Moja mama jest kochana,
Moja mama wszystko wie
.Kiedy do mnie się uśmiecha
Tak zaśpiewam jej:   Ref. Tra la la , tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la , tram pam pam
Zaraz buzi mamie dam.   II. W domu, w sklepie, na spacerze,
Z mamą nigdzie nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
Tak zaśpiewam jej:   Ref. Tra la la , tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la , tram pam pam

Wiersz:

„Laurka” sł. R. Pisarski
 
    
Wymaluję na laurce
czerwone serduszko
Ptaka co ma złote piórka
i kwiaty w dzbanuszku.

Ref. Żyj mamusiu moja miła
sto lat albo dłużej
bądź wesoła i szczęśliwa
zdrowie niech ci służy.

Małgorzata Jarząbek