Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne :

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie nowych pomieszczeń w szkole,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci, utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • poznawanie narządów zmysłów oraz utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych
 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie zasad ruchu drogowego oraz znaków drogowych
 •  zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu.

Piosenka  „Dziękuję, proszę, przepraszam”

Każdy zna te słowa, słowa bardzo piękne,

Słowa dzięki którym żyje się przyjemniej.

Ref. Dziękuję, proszę , przepraszam

Czarodziejskie słów trzy,

Mówię je bardzo często i mówisz je ty.

Uczę brata, siostrę jak się zachowywać, jak ładnie poprosić,

Kiedy podziękować.

Ref. Dziękuję, proszę , przepraszam

Czarodziejskie słów trzy,

Mówię je bardzo często i mówisz je ty.

Kiedy przez przypadek kogoś obrazimy,

To go zawsze grzecznie pięknie przeprosimy.

Ref. Dziękuję, proszę , przepraszam

Czarodziejskie słów trzy,

Mówię je bardzo często i mówisz je ty.

Wiersz Jesienny lasAutor Ewa Jania

Jak ten las wyglądać będzie

kolorowe liście wszędzie

dużo drzew iglastych też.

W liściach mały ,słodki jeż.

I kasztany i żołędzie,

Kolorowe liście wszędzie

I na szyszki przyjdzie czas,

Zamknij oczy pachnie las.

Grzybki rude i brązowe,

Wszędzie liście kolorowe.

Zamknij oczy, a poczujesz.

Może las ten namalujesz?

Elżbieta Łukomska