Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • poznawanie liter: i, I, t, T, d, D, k, K drukowanych i pisanych; utrwalanie poznanych liter
 • utrwalenie nazw i wyglądu poznanych figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0, 4, 5, 6
 • wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów
 • utrwalenie poznanych praw
 • poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zachęcanie do dbania o czystość
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby
 • zachęcanie o dbanie o zęby
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych

PIOSENKA

KUNDELEK FELEK”

Ref. Kundelek Felek ma nos jak kartofelek.

Ma uszy jak miotełki, pazurki jak widełki.

I takie wielkie, gorące serce Felek ma,

że wielką miłość wszystkim z niego da! (bis)

I. Kundelek Felek często się smuci,

że jego pani do domu nie wróci.

I bardzo tęskni, i wciąż pamięta,

bo takie właśnie są wszystkie zwierzęta.

Ref.: Kundelek Felek…

II. Kundelek Felek z radości szczeka

i piłkę goni, gdy ta mu ucieka.

A kiedy burza, deszcz pada z nieba,

to Felka mocno tak przytulić trzeba!

Ref.: Kundelek Felek…

III. Kundelek Felek zły bywa czasem

i wtedy warczy jak traktor pod lasem!

Więc szybko podaj mu psie pyszności,

a wtedy miną mu pieskowe złości.

Ref.: Kundelek Felek…

IV. Choć nic nie mówią nasze zwierzaki,

to chcą opieki i twojej uwagi.

Bo każde czuje swego człowieka,

kocha i tęskni, i zawsze czeka.

WIERSZ

ZDROWYM BYĆ”

E. SZELĄGOWSKA

Zdrowym być jak rydz,

rosnąć jak na drożdżach.

Czy można tak żyć?

A właśnie, że można!

Wystarczy codziennie

się gimnastykować,

chodzić na spacery

i zęby szorować.

Kąpać pod prysznicem

i często myć ręce;

owoców i warzyw

zjadać jak najwięcej.

Hałasu unikać,

tak jak i słodyczy.

To właśnie dla zdrowia

najbardziej się liczy.

Grażyna Krychowiak