Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020

Tematy kompleksowe:

 1. Jestem w przedszkolu
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Jesień w parku i w lesie
 4. Jesień w sadzie i w ogrodzie.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze :

 • kształtowanie właściwego współżycia w grupie oraz bezpiecznej zabawy na placu przedszkolnym i w sali
 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania oraz poprawnego budowania  zdań na temat wysłuchanych treści
 • rozwijanie sprawności manualnych i kreatywności
 • ustalenie zasad i norm  przedszkolnych oraz uświadomienie konieczności ich  przestrzegania
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • zachęcenie do używania zwrotów grzecznościowych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 oraz rozpoznawani i nazywania figur geometrycznych
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszanie się po drogach
 • wdrażanie do znajomości swojego nazwiska i adresu
 • zapoznanie z numerami alarmowymi: 999, 998, 997, 112
 • kształcenie umiejętności wyszukiwanie różnic i podobieństw pomiędzy drzewami iglastymi i liściastymi
 • segregowanie owoców, różnicowanie ich pod względem wielkości i wyglądu; określanie kształtu i smaku.

Piosenka miesiąca

„Piosenka o ruchu drogowym” –  

 Stoi przy drodze na jednej nodze…

Każdy zagadkę tą zna.

 I oczywiście odpowiesz od razu,

że to drogowy jest znak.

ref: To znaki drogowe zawsze uczą mnie,

co się dzieje na ulicy i jak mam zachować się.

 By rozładować korek i zator

potrzebny będzie sygnalizator.

kiedy czerwone światło zaświeci

stają rowery, auta i dzieci.

 By przejść przez jezdnię

na drugą stronę czekam

cierpliwie na światło zielone.

I każde dziecko nie od dzisiaj wie,

że tylko po pasach przechodzi się.

Wiersz miesiąca

„Jesienne liście”     Beata Wrzesień.

Jesień, jesień przyszła jesień,

Kolorowe liście niesie.

Żółte, bure, pozłacane,

Kolorami malowane.

 Liść z topoli mały spadł,

Wiatr mu jego życie skradł.

Lecą liście, wiatr je goni,

Kroplom deszczu się pokłoni.

 Liść klonowy na bukiety,

Ozdobimy parapety.

Kasztanowe lecą liście,

 Dzieci zrobią małe kiście.

Opracowały: Elżbieta Łukomska i Marta Janota

Elżbieta Łukomska