Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc kwiecień

Zamierzenia na miesiąc kwiecień:

Krąg tematyczny: W gospodarstwie.

Zamierzone efekty:

1. Poznanie nazw wybranych zwierząt wiejskich i ich wizerunku i cech.

2. Doskonalenie poprzez ćwiczenia ortofoniczne aparatu mowy.

3. Wyrabianie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi, określania położenia przedmiotów.

4. Kształtowanie umiejętności muzycznych: zna instrumenty perkusyjne, rozróżnia barwy dźwięków, samodzielnie śpiewa piosenki.

5. Poszerzanie doświadczeń plastycznych- posługuję się narzędziem malarskim. Formuje z plasteliny.

Krąg tematyczny: Wielkanoc.

Zamierzone efekty:

1. Poszerzanie wiadomości  na temat tradycji świąt wielkanocnych.

2. Rozwijanie kompetencji plastycznych  – wypełnianie konturów, estetyczne wykonanie pracy, prawidłowe stosowanie kleju

3. Rozwijanie zainteresowań hodowlą roślin.   

4. Nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

5. Wdrażanie do prawidłowej postawy podczas marszu i wykonywania ćwiczeń ruchowych.

-przestrzega reguł zabawy

6. Rozwijanie kompetencji muzycznych i inwencji twórczej.

Krąg tematyczny: Wiosna w ogrodzie.

Zamierzone efekty:

1. Poznanie narzędzi i czynności wykonywanych w ogrodzie.

2. Kształtowanie umiejętności językowych. Próby naśladowania ptaków.

3. Kształtowanie umiejętności segregowania wg. kolorów.

4. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych- dobieranie koloru do wiosennych warzyw. Stosowanie słów: nowalijki, ogrodnik.

5. Rozwijanie zainteresowań muzyką poważną.

Krąg tematyczny: Dbamy o ziemię.

Zamierzone efekty:

1. Poznanie globusa.

2. Kształtowanie postaw ekologicznych. Wie jak dbać o czystość otoczenia i na czym polega segregacja.

3. Wyrabianie umiejętności układania rytmu z klocków.

4. Kształtowanie umiejętności muzycznych: reaguje na sygnał dźwiękowy.

5. Poszerzanie doświadczeń plastycznych- posługuję się narzędziem malarskim dostępnym w domu.

Piosenka „KOTEK PUSZEK”

Kotek Puszek z czarną łatką,

dziś w przedszkolu był z Agatką.

A z kieszeni u fartuszka, wyglądały małe uszka.

Nagle ruszył się fartuszek,

na podłogę skoczył Puszek.

Teraz będziesz kotku z nami,

my już ciebie nie oddamy!

Wiersz: „PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA

Przyszła do nas wiosna,

ciepła i radosna.

Ptaszek pięknie śpiewa,

zielenią się drzewa.

słonko w górze świeci

i uśmiecha się do dzieci.

Każdy dobry nastrój ma,

niechaj wiosna długo trwa!

Małgorzata Jarząbek