Założenia na miesiąc MAJ „Muchomorki”

Tematy:

 1. Moja ojczyzna
 2. Książeczki z naszej półeczki
 3. Łąka w maju
 4. Święto rodziców

Cele:

 • doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka,
 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych,
 • rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą,
 • kształcenie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy i przeżyć.
 • zapoznanie z polską muzyką klasyczną,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ,
 • rozwijanie sprawności językowej,
 • rozwijanie aktywności twórczej podczas rozwiązywania zagadek,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • nabywanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • utrwalanie zwrotów grzecznościowych,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • rozwijanie sprawności dłoni i palców,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów,

WIERSZ

NA MIESIĄC MAJ

Krystyna Gudel

Książka

Czy to piątek, czy niedziela

w książce znajdziesz przyjaciela.

Dobrą radą ci posłuży,

kiedy wdepniesz do kałuży.

Jak parasol cię ochroni,

kiedy wietrzyk będzie gonił.

Gdy nadejdą smutne chwile,

bawić będzie jak najmilej.

Kartki szumią i szeleszczą.

Czytaj książkę, jeszcze,jeszcze…

i pogłębiaj mądrość,wiedzę.

Książka nigdy nie zawiedzie.

PIOSENKA

NA MIESIĄC MAJ

„Ta piosenka jest dla mamy”

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze o tym wszyscy wiecie.

Ta piosenka jest o mamie
W Polsce, Indiach i Wietnamie
Cały świat mamusie kocha
Azja oraz Europa.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka…

Grażyna Krychowiak