Założenia miesiąc czerwiec :

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNENA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE I.
  Cele:
-Wzbogacenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
-Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
-Kształtowanie koordynacji ruchów oka i ręki. 
-Rozwijanie samodzielności i poczucia sprawstwa.
-Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej. -Doskonalenie sprawności ruchowej.
-Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, muzyczno- ruchowych w oparciu o wiersze, opowiadania i bajki. 
-Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć matematycznych; wdrażanie się do stosowania pojęć w zakresie orientacji przestrzennej: określania położenia przedmiotów w przestrzeni  -Wdrażanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem  zjawisk atmosferycznych oraz odpowiedniego ubioru. 
-Wdrażanie do czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych .

Piosenka: „Skaczące nutki”
Do przedszkola wpadły nutki,
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.
Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.
Poprosiły o mieszkanie
w dużym, czarnym fortepianie,
i biegały i skakały
po klawiszach czarno-białych.
Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.
Nawet na leżakowaniu,
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.
Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.
https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0

      WIERSZ „WESOŁA GAMA” D. NIEMIEC
Gdy wesoły czas zabawy,
niech rozbrzmiewa: do, re, mi
Wtedy wiem, że jest ci dobrze,
wtedy wiem, że fajnie ci.
Jeśli ci wesoło teraz,
zanuć ze mną: fa, sol, la.
Jeśli radość cię rozpiera,
śpiewaj głośno tak jak ja.
Niech radosne płyną dźwięki.
W szybkim rytmie: si i do.
Czy odnajdziesz z gamy dźwięki?
W tym wierszyku wszystkie są.                                                                                                
Małgorzata Jarząbek