Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

DZIECKO:

przejawia inicjatywę w zabawie

-liczy wyrazy w zdaniach

-zna znak graficzny litery d, D -próbuje czytać sylaby, wyrazy

-układa schematy wyrazów

-rysuje na określony temat

-prawidłowo posługuje się kredkami

-zauważa różnice w wyglądzie domów -prawidłowo powtarza zgłoski -przestrzega umów i zasad

wypowiada się nt. obrazka

-dzieli nazwy na sylaby

-pisze po śladzie

-zna symbole narodowe

– opowiada treść legendy o Lechu, Czechu i Rusie

-zna treść hymnu -potrafi zachować właściwą postawę podczas śpiewania hymnu

-zauważa na państwowych budynkach symbole narodowe

-wypowiada skojarzenia

-określa miejsce danej głoski

– zna poznane rośliny

Małgorzata Mrówczyńska