Zajęcia z języka angielskiego dla grupy 5/6 latki – 19.05./21.05

Hello my dear children! Witajcie moje drogie dzieci! How are you?  

Jak się macie?  Fine?   Myślę, że odpowiedź brzmi   Yes !

Dzisiaj będzie prawdziwa zabawa przy nauce . Będziemy śpiewać, biegać, skakać, tańczyć, klaskać …..

And now listen – a teraz posłuchajcie  bardzo zabawnej piosenki – a very funny song –  Action Verbs Song  ( piosenka o czasownikach związanych z ruchem)

fo, follow me –  chodź za mną  (foloł mi)

let’s go  –  chodźmy   (lets goł)

let’s  walk  – przejdźmy się  ( lets łok)

stomp, stomp, let’s stomp ( stamp, stamp, lets stamp) –  tupaj, tupajmy

waddle, waddle, let’s waddle ( ładl, ładl, lets ładl ) –  człap, człap, chodźmy jak kaczka

run, run , let’s run – ( ran, ran, lets ran)  –  biegaj, biegaj, biegnijmy

fo, fo, follow me  (foloł mi) –  chodź za mną

let’s go, jump, jump, (dżamp) , let’s jump – skacz, skaczmy

dance, dance, let’s dance ( dens, dens , lets dens) – tań, tańcz, tańczmy

let’s go, clap clap, let’s clap –  chodźmy, klaszcz, klaskajmy

run (ran)   – biegać, jump (dżamp) – skakać , stomp –(stamp) – tupać ,  waddle (ładl) – człapać, chodzić jak kaczka,

 dance – tańczyć

 follow (folol) – iśc za kimś

 walk (łok) –  chodzić  

 go (goł) – iść

Are you tired ( ar ju tajed) – czy jesteście zmęczeni ?   Yes?   Funny song (fani song) – zabawna piosenka

Śpiewajcie i ćwiczcie z rodzicami, pozdrawiam serdecznie

Kisses – buziaczki – pani Jowita

opracowała Jowita Chorzępa

ZAJĘCIA Z DNIA 21 MAJA

Hello my dear children!  Witajcie moje drogie dzieci!

Good afternoon – dzień dobry

Dzisiaj dalszy ciąg naszej zabawy słowno –ruchowej. Czy bawiliście się ostatnio  przy piosence i powtarzaliście słówka: jump, walk, run, clap….?    Yes? 

Świetnie, a teraz posłuchajcie  – great and now listen  kolejnej takiej wesołej pioseneczki – to the next very funny song

Action song for kids

Na, na, na I’m so happy (ajm soł hepi)  -jestem tak szczęśliwa

Oh so happy , sing with me ( sing łiz mi) – śpiewj ze mna

Clap, clap, clap your hands (klep, klep, jor hends) – klaskaj w dłonie

Somp, stomp, stomp your feet  ( stamp jor fit) –  tupaj stopami

Swing, swing your arms – ( słing jor arms)  – kołysz rękoma

Dance everybody and sing with me ( dens ewribadi) – niech wszyscy tańczą

(end sing łiz mi) i śpiewają  ze mną

Na,na, na I’m so happy, oh so happy, sing with me   ( ajm soł hepi, oł, soł hepi, sing łiz mi) – Jestem tak szczęśliwa, o tak szczęśliwa, , śpiewj ze mna

Jump, jump, jump around (dżamp, dżamp, dżamp eraund)  – skacz, skacz, skacz dookoła

Touch the sky ( tacz de skaj)  – dotykaj nieba

And touch the ground ( tacz de graund) –  i dotykaj ziemi

Shake, shake your hips ( szejk jor hips)  – ruszaj biodrami

I know a song ( aj noł a song) – znam piosenkę

And it goes like this  na, na ( end it gołs lajk dis) – i” leci’ tak

I’m so happy, sing with me … jestem tak szczęśliwa, śpiewaj ze mną …

Swing (sling)- kołysz, huśtaj,  touch (tacz) – dotykaj, jump  around ( dżamp eraund) – skacz dookoła

Kids – dzieciaczki: sing and jump, dance, clap your hands and swing your arms –  śpiewajcie, skaczcie, tańczcie, klaszczcie w dłonie i kołysz ramionami .

Have a lot of fun – miłej zabawy! 

Kisses – buziaczki – pani Jowita

Małgorzata Mrówczyńska