Zajęcia z języka angielskiego 3-4 latki

Hello my cute children! Witajcie moje słodkie dzieciaczki!
Good morning! Dzień dobry!
Wiecie, że dzisiaj jest szczególny dzień ? Yes? Today is Mother’s Day – Dzisiaj jest Dzień
Mamy, Mamusi – Mum, mummy Bardzo piękne, ważne Święto i dlatego nauczymy się
dzisiaj piosenki i słówek , a potem Wy zaśpiewacie mamusiom i narysujecie laurki.
My mum (maj mam) – moja mama
My mummy/mommy (maj mami)– moja mamusia
I love you mummy (aj low ju mami) – Kocham Ciebie mamusiu
Flowers (flałers) – kwiaty
Flowers for you – kwiaty dla ciebie
Heart (hart) – serce
And now listen – a teraz posłuchajcie – Hugs and Kisses for Mommy – Uściski i buziaki dla
mamusi https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k&t=5s
Hugs and kisses (hags end kisys ) 2x – uściski i buziaki
Just for you , just for you (dżast for ju) – tylko dla Ciebie
Just to tell you mommy ( dżast tu tel ju mami) 2x – właśnie po to żeby Ci powiedzieć
mamusiu
I love you (aj low ju) – Kocham Ciebie
Try to sing – spróbujcie zaśpiewać dla mamuni, narysujcie laurki i powiedzcie po angielsku,
że kochacie swoje mamusie.
Happy Mother’s Day! (hepi maders dej) – Szczęśliwego Dnia Matki!
Pozdrawiam, serdecznie – pani Jowita

Małgorzata Mrówczyńska