Zajęcia „Pierwsza pomoc”

13 października „Stokrotki” uczestniczyły w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzili zajęcia ratownicy WOPRU. Podczas zajęć dzieci mogły się poczuć jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Wiele emocji wzbudził pokaż czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Elżbieta Pyzik