Wtorek 16.11.2021

Zaczynamy kolejny dzień. Zapraszamy do wspólnych zabaw.

Zajęcia 1. Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem.

Każde dziecko dostaje zestaw figur geometrycznych wyciętych z kolorowego papieru (wśród

nich są trójkąty).

Składanie kwadratu przez R.

Papierowy kwadrat.

R. trzyma duży papierowy kwadrat i pyta:

− Co to za figura?

Następnie składa kwadrat po przekątnej i go rozcina. Pokazuje dwie figury, które powstały

(trójkąty).

Wyszukiwanie trójkątów wśród innych figur.

R. pokazuje dziecku trójkąt. Prosi je, aby wyszukało wśród swoich figur figury o takim

samym kształcie.

• Oglądanie trójkątów.

Dziecko ogląda trójkąty, porównują je z innymi figurami. (Np. trójkąt ma mniej boków niż

kwadrat…).

Rozpoznawanie trójkątów za pomocą dotyku.

Dziecko – najpierw z otwartymi oczami, a potem z zamkniętymi – wodzi kolejnymi palcami

prawej ręki, a potem lewej ręki po bokach trójkąta.

Określanie charakterystycznych cech trójkąta.

R. trzyma duży kartonowy trójkąt. Dziecko liczy boki, wierzchołki. R. pokazuje trzy kąty i wyjaśnia, że stąd pochodzi nazwa tej figury – trzy kąty, trójkąty.

• Zabawa ruchowa – Budujemy trójkąty.

Skakanka, bębenek (klaśnięcie w dłonie).

Dziecko maszeruje w rytmie wystukiwanym na bębenku (wyklaskiwanym).

Na hasło: Budujemy trójkąty, układa skakankę tworząc kształt trójkąta.

Zabawa “Jaką figurę narysowałem?”

Dziecko rysuje figurę na plecach rodzica; rodzic odgaduje jaką figurę narysowało dziecko. Zmiana ról.

Zabawa ,,Figurowe rytmy”.

Dziecko koloruje figury geometryczne w sekwencjach wg podanego wzoru.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/03/rytmy.pdf

Zabawa ,,Zakodowane figury”. 

Rodzic pokazuje wybraną figurę, a dziecko wykonuje polecenie (po wcześniejszym umówieniu się, co wykonujemy na daną figurę)

  • Kwadrat – tupnij nogą
  • Koło – podskocz
  • Prostokąt – klaśnij 2 razy
  • Trójkąt – zrób skłon

Kolorowanie obrazka pajacyka wg podanego kodu.

Dziecko koloruje poszczególne figury geometryczne w obrazku pajacyka wg podanego kodu.

http://pp15.glogow.pl/wp-content/uploads/2020/03/pajac.pdf

Układanie jesiennej kompozycji z papierowych, poznanych figur geometrycznych.

Dziecko korzysta z zestawów figur, które przygotował Rodzic.

Segreguje figury według kształtów.

• Liczy figury każdego rodzaju.

• Układa z figur kompozycje kojarzące się z późną jesienią.

• Przykleja swoje kompozycje na kartkach. Nadaje im tytuły.

Porównywanie liczby trójkątów.

Trójkąty, kartki zapisanymi znakami: =, <, >, cyframi od 0 do 5.

R. umieszcza na podłodze trzy pary pętli. W każdej z nich są trójkąty (od 0 do 5).

Dziecko liczy trójkąty w pętlach i umieszcza  pod nimi odpowiednie liczby. Wskazują

w każdej parze pętlę z większą liczbą trójkątów. W jednej parze w pętlach jest po tyle samo trójkątów (5 i 5).

R. pokazuje znak równości i wstawia go między tymi pętlami, w których jest po tyle samo trójkątów. 5 = 5

R. informuje dziecko, że ten znak oznacza, że trójkątów jest tyle samo, a odczytujemy go: pięć równa się pięć.

R. pokazuje znak większości i umieszcza go między tymi pętlami, w których po lewej stronie było więcej trójkątów. 4 > 3

R. informuje dziecko, że to jest znak większości i oznacza, że po lewej stronie jest więcej trójkątów, a odczytujemy go: cztery to więcej niż trzy.

R. pokazuje znak mniejszości i umieszcza go między tymi pętlami, w których po lewej stronie jest mniej trójkątów. 2 < 5

R informuje dziecko, że to jest znak mniejszości i oznacza, że po lewej stronie jest mniej trójkątów. Odczytujemy zapis: dwa to mniej niż pięć.

Odczytanie zapisów: 5 = 5, 5 > 4, 3 < 4.

Wpisywanie odpowiednich znaków, odczytywanie zapisów.

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6 (metodą Carla Orffa).

Grzechotki lub butelki napełnione drobnym materiałem, nagranie znanej, rytmicznej piosenki,

bębenek, tamburyn, nagranie brzmienia instrumentów perkusyjnych, instrumenty

perkusyjne.

Zabawa rytmiczna, ożywiająca.

Dziecko swobodnie biega w różnych kierunkach, wykonuje podskoki z wyskokiem w górę

przy nagraniu rytmicznej piosenki.

• Kształtowanie szybkiej reakcji i orientacji, z elementem równowagi.

Dziecko porusza się po pokoju zgodnie z rytmem nagrania rytmicznej piosenki. Gdy muzyka

milknie, zatrzymuje się i staje na jednej nodze. Na zmianę: przodem do R., tyłem (R. ustawia

się w różnych miejscach pokoju).

• Rozwijanie umiejętności współpracowania z partnerem.

Ruchy sportowców.

Dziecko staje w parze z Rodzicem naprzeciwko siebie. Rodzic pokazuje ruchy wykonywane

przez sportowców (gimnastyka, łyżwiarza, piłkarza, koszykarza…), dziecko je naśladuje. (zmiana ról)

• Ćwiczenia rytmiczne z klaskaniem.

Dziecko, w siadzie skrzyżnym, wybiera dwa słowa, np. dwusylabowe, rymujące się ze sobą.

Trzyma ręce  w górze, na dole, z boku, klaszcze akcentując sylaby. Np.

la-to, ta-to, bu-rza, ró-ża…

• Odtwarzanie rytmu.

Dziecko stoi. R. wystukuje rytm na bębenku. Dziecko odtwarzają go za pomocą klaskania, wykonując jednocześnie rytmiczne podskoki w miejscu.

• Rozwijanie płynności ruchów w przestrzeni.

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez Rodzica. Maszeruje, biega,

wykonuje podskoki zmienne, tańczy.

• Reagowanie na zmianę rytmu.

Dziecko w pozycji na czworakach. R. wystukuje różne rytmy na bębenku. Dziecko porusza

się pomiędzy klockami rozłożonymi na podłodze: maszeruje, wykonuje obroty, biega wokół klocków, przeskakuje przez nie, porusza się w wolnym i w szybkim tempie, dostosowując ruchy do podanego rytmu.

• Rozwijanie umiejętności współpracowania z partnerem.

Koncert.

• Dziecko, w dowolnym siadzie na dywanie, naśladują ruchy R., który improwizuje grę na różnych

instrumentach muzycznych.

• Dziecko w siadzie skrzyżnym, w parach z Rodzicem, naprzeciwko siebie. Rodzic podaje

rytm, wystukując go na bębenku (wyklaskując), dziecko odtwarza go na swoim bębenku lub wyklaskuje.

• Dziecko w leżeniu tyłem. R. prezentuje nagranie brzmienia instrumentów perkusyjnych.

Dzieci starają się rozpoznać instrument po dźwiękach i podać jego nazwę.

Samodzielne odtwarzanie rytmu.

Dziecko bierze instrument  perkusyjny lub klocki. Maszeruje po obwodzie koła, śpiewa znaną piosenkę i gra na instrumencie lub wystukuje rytm klockami.

Elżbieta Łukomska