Tak dzielnie pracował nasz Natanek P.

Elżbieta Łukomska