Świeto niepodległości i wizyta gości z Związku Sybiraków i zajęcia patriotyczne w bibliotece

Małgorzata Jarząbek