Rotacyzm – ćwiczenia c. d.

Po ćwiczeniach  głoski ,,R”  ze spółgłoskami np. dr , tr, ,br, pr , wr, fr, kr, gr,       w nagłosie , śródgłosie, wygłosie w sąsiedztwie samogłosek – następnym etapem utrwalania ,,R” są:   

  • ćwiczenia we frazach i zdaniach (  załącznik r – 1, r – 2, r – 3)
  • powtarzanie, zapamiętywanie wierszyków (zał. r – 4, r – 5, r – 6 )
  • różnicowanie  R -L ( zał. r – 7, r – 8, r – 9, r – 10 )

Ostatnim etapem ćwiczeń jest automatyzacja ,,R”.                                                      

Etap  ten łączy się z ukształtowaniem odpowiednich stereotypów i oderwaniem świadomości dziecka od własnej artykulacji. Opiera się  na stosowaniu nowego dźwięku w sytuacjach codziennego życia ,wymagających werbalnego sposobu komunikowania się .

Opracowała logopeda Irena Pacześna

Elżbieta Łukomska