Razem jest wesoło

7 września Stokrotki zaprosiły do swojej sali koleżanki i kolegów że „szkolnej zerówki „. Do wspólnych zabaw wykorzystaliśmy inspiracje muzyczno-ruchowe Marii Tomaszewskiej.

Zabawy te korzystnie wpływają na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka poprawiając postawę ciała i uczą współdziałania w grupie oraz podporządkowania się regułom.

To był bardzo miło spędzony czas!.

Elżbieta Pyzik