Propozycje zajęć na środę 15.04.2020 r.

Polne rośliny

Zadanie 1

„Rośliny zbożowe” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych, włóknistych – zdjęcia.

Do roślin zbożowych  należy  (np. żyto, pszenica, owies, kukurydza, jęczmień), roślin okopowych (buraki, ziemniaki, marchew, rzepa), oleistych (słonecznik, len, rzepak) i włóknistych (len, konopie).

rodzaje zbóż pszenica żyto owies kukurydza jęczmień
buraki.
rzepak. mak.

Zadanie 2

Jakie to zboże? ( owies, pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto) Porównaj ilustracje zbóż  w Internecie lub skorzystaj z tych z zadania 1, poproś rodziców aby napisali nazwy tych zbóż pod obrazkami. Teraz narysuj pod obrazkiem danego zboża tyle kresek, ile mają sylab.

Zadanie 3

Obejrzyj obrazki, zastanów się, co wydarzyło się najpierw a co potem. Wytnij obrazki, przyklej je wg kolejności występowania. Opowiedz, co potrzebne jest roślinom do życia?

Zadanie 4

Ćwiczenia grafomotoryczne: Dziecko rysuje palcem na tacce np. z kaszą manną lub mąką znane oznaki wiosny: słońce, kwiaty, drzewa kwitnące, motyle, biedronki itp.

Zadanie dla chętnych – rysujesz  palcem te cyfry, które znasz.

Zadanie 5

„Jak powstaje popcorn?”  – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej wykorzystania.

Rodzic  przynosi ziarna kukurydzy na popcorn. Zadaje dziecku pytania:

Kiedy najczęściej jesz popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki sposób robi się popcorn?  Czy popcorn może być tylko słony?  Jak inaczej wykorzystuje się kukurydzę? (zjadanie całych kolb, kukurydza konserwowa, mąka kukurydziana). Wspólne zrobienie popcornu. Smacznego!

Zadanie 6

Praca plastyczna „Kukurydza”

Dziecko rysuje kolbę kukurydzy żółtym flamastrem. Zielonym mazakiem dorysowuje łodygę i liście. Macza paluszek w żółtej farbie, robiąc odciski, tworząc ziarna kukurydzy lub robiąc miejsce na ziarna kukurydzy. Wtedy te żółte pola, można wypełnić  prawdziwymi ziarnami kukurydzy.

Zadanie 7 – dla chętnych

Zabawa manipulacyjna – oddzielenie ziaren kukurydzy od ziaren fasoli. Najlepiej tę zabawę wykonać stosując chwyt pęsetowy. Miłej zabawy.

Aleksandra Olszewska