Propozycje zajęć na poniedziałek 04. 05. 2020 r.

Zadanie 1

Zestaw ćwiczeń porannych:

• „Wąską ścieżką” – Rodzic rozkłada skakankę ( sznurek, centymetr),                 a dziecko  musi przejść po niej noga za nogą.

•  „Dziecko i pszczoła” – dziecko biega swobodnie po sali i udaje,                     że zbiera kwiatki. Na odgłos bzyczenia pszczoły ucieka  do domku                  (w wyznaczone miejsce). Gdy pszczoła odleci, wraca do zbierania kwiatów.

 •„Tajemnicza książka” – każdy uczestnik zabawy otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę. Stara się utrzymać ją w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń rodzica: Obracamy się, Tańczymy, Chodzimy bokiem, Kucamy, Chodzimy do tyłu itp.

 Dziecko, któremu książka spadła, powtarza zadanie kilka razy.

Zadanie 2

,,Ulubione’’ – swobodne wypowiedzi dzieci, na temat ulubionych książek.

Budowanie dłuższych wypowiedzi. Rodzic  prosi dziecko, by opowiedziało, jakie książki lubi i dlaczego.

Zadanie 3

Książka- wysłuchanie wiersza Anny Kamieńskiej pod tym samym tytułem i rozmowa na temat jego treści.

Książka Anna Kamieńska

 Czemu książka stoi niema?

 Może o czym mówić nie ma?

 Jej literek czarne rządki

 smutne jak jesienne grządki.

 Czemu taka nudna, pusta,

 jakby jej zamknięto usta?

 Aż tu nagle, moja miła,

niema książka przemówiła.

Zadanie  4

Do czego nie są książki?- pytania kierowane

 Rodzic sugeruje, że skoro dziecko  wie, do czego są książki, to teraz niech wskaże, do czego nie są. Dziecko podaje swoje pomysły.

Zadanie  5

 Różne zakończenia – zabawa w kończenie zdań. Rodzic odczytuje początek zdania, a dziecko  je kończy.  

Lubię czytać książki, gdy….

Lubię kiedy moja mama mi czyta, bo …

Najbardziej lubię książki o ……

Moja ulubiona książka to …..

Nie można jeść i pić  kiedy się czyta książkę, ponieważ ….

Mój ulubiony bohater książkowy, to ……

Zadanie  6

Zabawy dowolne dzieci.  Zachęcanie do korzystania z kącika plastycznego – odrysowywanie różnych kształtów na gazetach i kartkach oraz ich wycinanie.

Zadanie 7

Policz książki i zaznacz właściwą liczbę.

Aleksandra Olszewska