Propozycje zajęć na piątek 17.04.2020 r.


Maszyny rolnicze i produkty ekologiczne

Zadanie 1

Pogadanka na temat różnych narzędzi oraz maszyn ogrodniczych i bezpieczeństwa przy ich wykorzystywaniu.

Rodzic pokazuje dzieciom na zdjęciach, podstawowe narzędzia rolnicze:

Pług do orania , służy do napowietrzania gleby, odwracania jej wierzchniej warstwy.

Brona służy do bronowania, wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie.

Siewnik  służy do siania.

Dodatkowo proste narzędzia, takie jak:

 Motyka

 Kosa

Łopata

Grabie

Rodzic określa przeznaczenie narzędzi i maszyn widocznych na zdjęciach. Dzieci mają za zadanie dobrać zdjęcie do opisu.

Zadanie 2

„Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion. Przy włączonej dowolnej muzyce dziecko  naśladuje  ruchy kosiarzy (ruchy obu ramion jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarz odpoczywa  (dziecko siadają ze skrzyżowanymi nogami). Zabawa jest kontynuowana, gdy rodzic ponownie włącza muzykę.

Zadanie 3

„Maszyna przyszłości” – zabawa plastyczna, rysowanie maszyny przyszłości, która ułatwi rolnikom prace na polu.

Zadanie 4

„Czym jest ekologiczne gospodarstwo” –  pogadanka. Rodzic  tłumaczy dziecku, czym charakteryzuje się gospodarstwo ekologiczne (np. zakaz używania chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, pasz przemysłowych, stymulatorów wzrostu, karmienie zwierząt paszą wyprodukowaną w tym gospodarstwie, używanie nawozów wytworzonych przez hodowane zwierzęta, konieczność zachowania różnorodności gatunków roślin   i zwierząt). Rodzic  pokazuje dziecku symbol żywności ekologicznej. Dziecko omawia symbol, przelicza gwiazdki.

Zadanie 6

Zapraszam Was do obejrzenia filmiku ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne

Zadanie 7

„Zbieranie ziaren” – zabawa ruchowa do piosenki ,,Jadę traktorem’’.

Rodzic  rozsypuje w pokoju  ziarna słonecznika i daje dziecku plastikowy kubek. Dziecko podskakuje z kubkiem po pokoju,  słuchając piosenkę ,,Jadę traktorem’’. Rodzic i  podnosi karteczkę z daną liczbą (od 0 do 10). Zadaniem dziecka jest zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, jaka jest widoczna na kartce. Po ich zebraniu dziecko  siada i wysypuje ziarna ze swojego kubka, rodzic zatrzymuje muzykę . Dziecko przelicza liczbę wrzuconych ziaren.   W razie pomyłki dokłada lub odejmuje ziarna. Rodzic rozsypuje znowu ziarna słonecznika i  zabawa jest kontynuowana.

Zadanie 8 – dla chętnych

Aleksandra Olszewska