Propozycje zajęć na czwartek 30.04.200 r.

Krajobraz Polski i  Płynie Wisła, płynie

Zadanie 1

„Polskie zwierzęta” – zabawa  utrwalająca przyporządkowywanie zwierząt danym krajobrazom.

Rodzic  układa zdjęcia krajobrazów (góry, morze, łąka, las). Dziecko  losuje zdjęcia zwierząt : niedźwiedź, kozica, orzeł, mewa, meduza, ryba, biedronka, motyl, konik polny, dzięcioł, lis, sarna. Dziecko wylosowane zdjęcie układa  pod jednym z pejzaży.

Zadanie 2

„Łamańce” – ćwiczenie sprawności językowej.

Dziecko powtarza  znane rymowanki, np.

Król Karol kupił królowej Karolinie kolorowe korale.

Król Karol kupił królowej Karolinie  korale koloru koralowego.

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, Strząsa skrzydła z dżdżu, A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, Straszny wszczyna szum…

Siedzi Jerzy na wieży i nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży i sto jeżozwierzy.

Zadanie 3

„Diagram” – wprowadzenie do tematu zajęć, doskonalenie analizy słuchowej wyrazów.

Rodzic  rysuje na kartce diagram z odpowiednią liczbą kratek. Odczytuje podpowiedzi, a dziecko odgaduje hasło i  je głoskuje. Dziecko może samo wpisać każdy wyraz lub poprawić po śladzie ( rodzic wpisuje ołówkiem).

1. Leci z kranu.

2. Symbol Torunia.

3. Mieszkał w jamie pod Wawelem.

4. Jeden z symboli narodowych. Orzeł w koronie.

 5. Kobieta, która mieszka w Polsce, to…

Hasło: Wisła

Zadanie  4

Posłuchaj dziś bajki pt. ,, Wisła”

Krótkie podsumowanie:

Wisła bierze początek w górach, lecz nie są one tak skaliste i strome jak np. Tatry, lecz porastają je lasy. Z Baraniej Góry – jednej z gór, wypływają dwa strumienie – Biała i Czarna Wisełka. Biała Wisełka wytryska ze skały, a że jest tam stromo, płynie szybko. Natomiast Czarna Wisełka płynie dużo wolniej po czarnej ziemi, stąd jej nazwa. Gdy Biała Wisełka łączy się z Czarną, tworzą Wisłę. Początkowo jest ona płytka i niezbyt szeroka, dopiero gdy płynie przez Polskę, dopływają do niej różne strumienie i rzeki, a dzięki temu poszerza się i pogłębia. Przepływa przez środek Polski i kieruje się aż do Morza Bałtyckiego.

Zadanie 5

„Biała i Czarna Wisełka” – zabawa ruchowa reagowanie na zmiany w muzyce.

Dziecko otrzymuje 2 niebieskie wstążki lub paski bibuły. Rodzic  włącza muzykę. Gdy muzyka jest wolna, dziecko woła Czarna Wisełka i powoli porusza wstążkami. Przy szybkiej muzyce woła Biała Wisełka i żwawo porusza wstążkami. Gdy pojawi się muzyka marszowa, maszeruje, wysoko podnosząc kolana, a ręce trzyma przy ramionach, jakby miał na nich plecak, jak turyści maszerujący po górach (może też maszerować zawsze w refrenie).

Zadanie 6

„Jak długa jest Wisła?” – zabawa matematyczna, porównywanie i pomiar długości.

Dziecko  dostaje 2 kawałki wstążki, które  musi zmierzyć i porównać. Najdłuższa wstążka jest Wisłą.

Zadanie 7

A teraz możesz wybrać sobie zadania do zrobienia. Powodzenia !!!

Aleksandra Olszewska