Propozycje zajęć na czwartek 14. 05. 2020 r.

Muzyka relaksacyjna

Zadanie 1

 „Po co nam muzyka?” – burza mózgów, doskonalenie myślenia              przyczynowo –skutkowego.

Rodzic włącza fragmenty różnej muzyki (z własnych zasobów), a dziecko decyduje, do czego mogłaby być dobra (np. muzyka relaksacyjna, muzyka elektroniczna, rock&roll).

Zadanie 2

 „Namalujmy muzykę!” – malowanie dziesięcioma palcami do muzyki, rozwijanie ekspresji muzycznej i plastycznej .

Rodzic włącza muzykę relaksacyjną  i rozkłada na podłodze duży arkusz papieru (co najmniej A3) dla dziecka. Dziecko swobodnie maluje farbami, wykorzystując wszystkie palce i całe dłonie – ilustruje słuchaną  muzykę.  Dziecko prezentuje swoją prace.  

Zadanie 3

Rytm – zabawa matematyczna , utrwalenie aspektu porządkowego liczby.

Rodzic układa na początku  dwuelementowy wzór  i później  trzyelementowy wzór. Zadaniem dziecka jest ułożenie takiego samego wzoru i kontynuowanie go. Rodzic zadaje pytania: Jaki kolor i kształt  ma 4 / 8 / 7 element z kolei?

Wzór do zabawy:

Zadanie 4

„Muzyka łagodzi obyczaje” – rozmowa z dziećmi. Rodzic  pyta: Co oznacza to powiedzenie? Prosi o podanie przykładów sytuacji.

Zadanie 5

Zabawa paluszkowa przy wierszu „Dwie ręce, dziesięć palców”

Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),

Na pianinie gram (uderzamy palcami o kolana).

 Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),

Na bębenku gram (uderzamy dłońmi o kolana).

 Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),

I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami).

Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),

 I zaklaszcze wam (klaszczemy w dłonie).

Zadanie 6

Pokoloruj pierwsze kółko na czerwono, drugie na żółto i trzecie na niebiesko. Zachowaj taki rytm do końca gąsienicy.

Wersja trudniejsza – będą to 4 lub 5 kolorów. Pokoloruj pierwsze kółko na zielono, drugie na pomarańczowo, trzecie na brązowo, czwarte na czerwono i piąte na żółto. Dokończ kolorowanie gąsienicy według zauważonej reguły.

Pokoloruj ślimaka według podanego rytmu.

Aleksandra Olszewska