Prace plastyczne w wykonaniu Lilianki, Hani, Natalki, Grety, Kuby, Michała, Wiktora i Marcela

Aleksandra Olszewska